page_xn_02

Natriumhydroxide

Natriumhydroxide

Productnaam:  Natriumhydroxide

CAS-nummer:  1310-73-2;8012-01-9

Puurheid:  99%

Rangstandaard: Voedselkwaliteit, industriële kwaliteit

Verschijning:  vlok

Pakket:  PP/PE 50kg/bag;25kg/bag;Jumbo tas of volgens de eisen van de klant.

Plaats van herkomst:  Anhui, China

Signaalwoord: Gevaar


Product applicatie

 • application-2
 • application-3
 • application-1

Product detail

Productlabels

Natriumhydroxide

Naam Natriumhydroxide
synoniemen Bijtende soda; loog, bijtend; natriumhydraat; soda loog; wit bijtend; bijtende sodavlokken; vlok bijtend; bijtende soda vaste stof; bijtende sodaparels; vaste bijtende soda; Vloeibare bijtende soda; Levensmiddelenadditieven Natriumhydroxide; Bijtende soda-vlokken; vast natriumhydroxide; Bijtende soda; Natriumhydraat; Vloeibare CS
EINECS 215-185-5
Puurheid 99%
Moleculaire formule NaOH
Molecuulgewicht 41.0045
Verschijning vlok
Smeltpunt 318℃
Kookpunt 100°C bij 760 mmHg
oplosbaarheid 111 g/100 g water

Productgebruik:

Natriumhydroxide wordt voornamelijk gebruikt bij het maken van papier, de productie van cellulosepulp, zeep, synthetische wasmiddelen, de productie van synthetische vetzuren en de raffinage van dierlijke en plantaardige olie. Het wordt gebruikt als ontlijmingsmiddel, schuurmiddel en merceriseermiddel in de textieldruk- en verfindustrie. De chemische industrie wordt gebruikt om borax, natriumcyanide, mierenzuur, oxaalzuur, fenol, enz. Te produceren. De aardolie-industrie wordt gebruikt voor het raffineren van aardolieproducten en boorspoeling in olievelden. Het wordt ook gebruikt bij de oppervlaktebehandeling van aluminiumoxide, zink en koper, glas, email, leer, medicijnen, kleurstoffen en pesticiden. Food grade producten worden in de voedingsindustrie gebruikt als zuurneutralisator, schilmiddel voor sinaasappels en perziken, wasmiddel voor lege flessen en blikjes, ontkleuringsmiddel en deodorant.

Productpakket:

PP/PE 50kg/zak; 25kg/zak; Jumbo tas of volgens de eisen van de klant.

Opslag

Vanwege de sterke bijtende werking moeten bij het gebruik van natronloog een veiligheidsbril en handschoenen worden gedragen. De verpakking moet in goede en droge staat worden bewaard om breuk, vervuiling, vochtige en zure stoffen te voorkomen.

Gevarenaanduiding(en)

Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen)

Alleen in originele verpakking bewaren.
Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gezichtsbescherming/ gehoorbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water.
NA INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht en zorg dat hij gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

Mogelijke gevaarlijke reacties

Kans op ontbranding of vorming van brandbare gassen of dampen bij:
metalen
Lichte metalen

Mogelijke vorming van:
Waterstof

Gewelddadige reacties mogelijk met:
ammoniumverbindingen
cyaniden
organische nitroverbindingen
organische brandbare stoffen
fenolen
gepoederde aardalkalimetalen
zuren
Nitrillen
Magnesium


 • Vorig:
 • Volgende:

 • Navraag

  24 uur online

  Voor vragen over onze producten of prijslijst kunt u uw e-mailadres aan ons achterlaten en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

  Vraag nu aan