page_xn_02

2-Methyl-4-nitrobenzoëzuur

2-Methyl-4-nitrobenzoëzuur

Productnaam:  2-Methyl-4-nitrobenzoëzuur

CAS-nummer:  1975-51-5

Puurheid:  99,0%

Verschijning:  wit poeder

Pakket:  25KG/Drum, of als aangepast pakket

Plaats van herkomst:  Anhui, China


Product applicatie

 • application-1
 • application-2
 • application-3

Product detail

Productlabels

2-Methyl-4-nitrobenzoëzuur

Naam 3-Methyl-2-nitrobenzoëzuur
synoniemen 2-methyl-4-nitrobenzoëzuur; 4-nitro-2-methylbenzoëzuur; 2-Methyl-4-nitro-benzoëzuur
EINECS 217-828-5
Puurheid >=99%
Moleculaire formule C8H7NO4
Molecuulgewicht 181.1455
Verschijning wit poeder
Dichtheid 1.392 g/cm3 (voorspeld)
Smeltpunt 150-154 °C (letterlijk)
Kookpunt 369,3°C bij 760 mmHg
Vlampunt 167,6°C

Productgebruik:

Organische synthese.

Productpakket:

Trommel van 25kg en 50kg, of als pakket op maat.

Opslag

Op een koele plaats bewaren. Verpakking goed gesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats.

Eerste hulp maatregelen

Algemeen advies
Raadpleeg een arts. Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts.

Bij inademing
Bij inademing de persoon in de frisse lucht brengen. Als u niet ademt, kunstmatige beademing geven. Raadpleeg een arts.

Bij huidcontact
Afwassen met zeep en veel water. Raadpleeg een arts.

Bij oogcontact
Spoel grondig met veel water gedurende tenminste 15 minuten en raadpleeg een arts.

Indien ingeslikt
Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloos persoon. Mond spoelen met water. Raadpleeg een arts

Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen
Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder of kooldioxide.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Koolstofoxiden, Stikstofoxiden (NOx).

Advies voor brandweerlieden
Draag indien nodig een onafhankelijk ademhalingsapparaat voor brandbestrijding.

Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Vermijd stofvorming. Vermijd het inademen van dampen, nevel of gas. Zorg voor voldoende ventilatie. Evacueer personeel naar veilige gebieden. Vermijd het inademen van stof.

Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom verdere lekkage of morsen als dat veilig kan. Laat het product niet in de riolering komen. Lozing in het milieu moet worden vermeden.

Methoden en materialen voor insluiting en reiniging
Ophalen en afvoer regelen. Opvegen en opscheppen. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.


 • Vorig:
 • Volgende:

 • Navraag

  24 uur online

  Voor vragen over onze producten of prijslijst kunt u uw e-mailadres aan ons achterlaten en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

  Vraag nu aan